Menu
A+ A A-

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

1.     ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

2.     A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációnál megadott személyes adatok

Név, cégnév, beosztás, munkakör-besorolás, email-cím és telefonszám

A rendezvényen való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás)

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

Név, cégnév, beosztás, munkakör-besorolás, email-cím, telefonszám

Match meeting-ek szervezése

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

Név, cégnév, beosztás, munkakör-besorolás, email-cím, telefonszám

Regisztrációs adatok tisztítása, javítása; Egységes megjelenés biztosítása, elgépelések javítása, Hibátlan nyomon követhető tiszta adatbázis létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

1 év

Név, cégnév, beosztás, email-cím

Referencia-alapú jelentkezés-kezelés; Rendezvényre való bejutás biztosítása, ellenőrzése
Referenciák ellenőrzése, részvételi jogosultság ellenőrzése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

1 év


3.     A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE PATHABLE SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN

Az ITBN a rendezvény támogatásához 2018-tól a Pathable rendezvényszervező, közösségi platformot vezeti be, melyet minden az eseményre regisztrált személynek térítésmentesen biztosít. Ezen új platformon lehetőség van újszerű módon interakcióba lépni a többi résztvevővel, találkozókat szervezni más regisztrálókkal, egyedi programtervet kialakítani. A Pathable használata során kizárólag azon személyes adatkörök kerülnek felhasználásra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ITBN rendezvényen részt tudjon venni a jelentkező. 

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, beosztás

Pathable szolgáltatás használatának biztosítása

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A regisztrált adatokat a Pathable alkalmazás az Amazon (AWS) virginiai (elsődleges adatfeldolgozási helyként) adatközpontjában és az oregoni (biztonsági mentés céljából) adatközpontban tárolja. A Pathable kialakította a saját szabályozási, eljárásbeli GDPR-megfelelését. Az ITBN adatvédelmi tisztviselője bekérte, elolvasta, kiértékelte a Pathable adatkezelési tájékoztatóját és különös tekintettel vizsgálta azt is, hogy a Pathable megfelel-e a GDPR-nak. Az adatok továbbításáról a 10.1. pontban olvashat bővebben.

4.     A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Képmás, hang 1

Elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése vagyonvédelmi céllal

2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1)

Jogszabályban előírt 3 munkanap

Képmás, hang2
(az ábrázolás módja nem egyedi)

Rendezvény népszerűsítő multimédia tartalom előállítása, statisztikai céllal látogatottság mérése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Ptk. 2:48. § (2) alapján

Jogos érdek

3 év

Egyéni Képmás, hang3
(Egyént ábrázoló felvétel)

Rendezvény népszerűsítő multimédia tartalom előállítása

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

Regisztrációs kód, mozgásirány

Előadások, kiállítás látogatottságának mérése, előadások látogatóinak azonosítása, rendezvényen való megjelenés ellenőrzése (QR)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

Anonimizált módon, cél teljesülésének végéig

Név, cégnév, beosztás, email- cím és telefonszám

Bedge-en lévő QR kóddal elérhető vCard-ok publikálása

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Rendezvény végéig

Név, cégnév, QR-kód

Látogatási jogosultságot igazoló dokumentum előállítása

Látogatók azonosítása

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Rendezvény végéig

1 Felhívjuk figyelmét, hogy a vagyonvédelmi céllal kihelyezett kamerák üzemeltetése a rendezvény helyszínéül szolgáló Groupama Aréna felügyelete alá tartoznak.

2 A rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják, hogy a rendezvényről megfelelő multimédiás tartalom (összefoglaló filmek / videók / reklámanyagok) kerüljenek előállításra. Ezen kihelyezett kamerák és a megbízottak által készített felvételek az ITBN felügyelete alá tartoznak. A felvételeket a szervezet közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja.  A szervezet az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken. A szervezet a rendezvényen résztvevő látogató tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki. Amennyiben a látogató nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti.

3 Egyéni képmást és vagy hangot tartalmazó felvételének készítése esetén az érintett hozzájárulását kérjük, amelyet az esemény ideje alatt ráutaló magatartással is megtehet, ilyen például, amikor Ön olyan területre lép be, ahol felvétel készülhet vagy interjút ad, nyilatkozik, felhasználás vagy közzététel esetén pedig az Ön írásos hozzájárulását kérjük az esemény ideje alatt. 

Az eseményen lehetőség van arra, hogy a látogatók részt vegyenek költségtérítéses műhelymunkán. A helyfoglalás a Cooltix Kft. (https://cooltix.hu/) internetes felületén történik a Barion fizetési szolgáltatón keresztül. A látogatók a különböző meghirdetett csatornák során juthatnak el a megfelelő regisztrációs felületre (pl. ITBN Pathable oldala, internetes felület: ITBN.hu, közösségi médiás felület: Facebook). A foglalás és a fizetés során, illetve annak következében az ITBN semmilyen egyéb személyes adatot nem fog kezelni (pl. kártyadatokat nem, de azt igen, hogy melyik nevű személy fizette meg a workshop díját), mint ami ahhoz szükséges, hogy a regisztrált részt tudjon venni a foglalkozáson. Az együttműködés előtt a Cooltix Kft. végzett sérülékenységi vizsgálatot a saját környezetében, rendelkezik adatvédelmi tájékoztatóval is.

5.     A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok

Név, e-mail cím

Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatás küldése

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig4

4 Hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton bármikor visszavonhatja.

6.     A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAP HASZNÁLATA SORÁN (COOKIE)

ITBN honlapjának felhasználó által történő használata során kezelt adatok:

Cookie típusa

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Munkamenet sütik

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap látogatói munkamenet befejezéséig

Google Analytics*

NID

Információk gyűjtése a honlap használatával kapcsolatban, későbbi fejlesztés céljából.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása

6 hónap

*Bővebb információért látogasson el a https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu weboldalra.

Legtöbb esetben minden böngészőben alapértelmezetten engedélyezettek a sütik, amelyet böngészője beállításaiban tud megváltoztatni. Bővebb információkért keresse fel böngészője támogatási webhelyét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cookie-k alkalmazásának letiltása, törlése a honlap nem megfelelő működéséhez, megjelenéséhez vezethet.

Az alkalmazott sütikről és azok felhasználásról, céljairól bővebben olvashat Adatvédelmi Nyilatkozatunkban.

7.     ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidenseket a következő címen lehet bejelenteni: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8.     AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására az ITBN rendezvény szervezésével megbízottak jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. A rendezvény szervezésével kapcsolatban összefüggő a szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezelések és az alkalmazott adatfeldolgozókról az Adattovábbítás pontban olvashat.

9.     AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során az Ön rendezvényen történő mozgását nyomon követjük (Ki melyik előadást hallgatja meg) ez nagyban segíti a szervezők munkáját a következő konferencia megszervezésében, az előadások népszerűségének megítélésében, ezen adatokat anonimizált, az érintettel össze nem kapcsolható módon kezeljük és tároljuk.

A HUB regisztráció során, az Ön által megadott adatok alapján, manuális módon, érdeklődési körének megfelelő csoportokba helyezzük. A csoportok tetszés szerint elhagyhatók, illetve további vagy más csoportokba is csatlakozhat.

10.   ADATTOVÁBBÍTÁS

Tájékoztatjuk továbbá, hogy szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Továbbított személyes adatok kategóriái

Siteground

www.siteground.com

Website üzemeltetése és hozzá kapcsolódó technikai szolgáltatás támogatás.

Név, cégnév, beosztás, email-cím és telefonszám

Bo Event - Special Events & MICE

www.boevent.hu

Rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenység.

Név, e-mail cím, beosztás, Cég

Magyar Telekom Nyrt.

www.telekom.hu

Tranzakciós és promóciós SMS küldés.

Telefonszám

Pannónia Nyomda

www.pannonianyomda.hu

Nyomdai anyagok előállítása.

Név, e-mail cím, beosztás, Cég

RENT IT Kft.

www.rentit.hu

Számítástechnikai eszközök bérlése.

Név, e-mail cím, beosztás, Cég

Max & Future Kft.

www.max.hu

VIP regisztráció lebonyolítását támogató szolgáltatás.

Név, cégnév, beosztás, email-cím és telefonszám


10.1.      HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Továbbított személyes adatok kategóriái

Garanciák

The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)

mailchimp.com

Hírlevélküldés adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása kapcsán.

Név, e-mail cím

Privacy Shield

Pathable

www.pathable.com

Rendezvényt támogató közösségi platform üzemeltetése.

Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, beosztás

Privacy Shield és GDPR megfelelésről szóló vállalati szabályzat

Zoho Corporation Pvt. Ltd.

www.zoho.eu

E-mail, tárhely és CRM szolgáltatás biztosítása.

Név, cégnév, beosztás, email-cím, telefonszám

Privacy Shield


11.  INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Az általunk alkalmazott szervezeti és technikai intézkedésekről, továbbá a www.itbn.hu honlapunk használatával kapcsolatos további tájékoztatást Adatvédelmi Nyilatkozatunkban olvashat. 

12.  ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

   a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

   b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

   c) A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

   d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

   e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

   f) Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

Név: Balogh Turul

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.